Usługi psychologiczne

Ceny dotyczą badań indywidualnych, w przypadku stałych umów na badania przewidujemy zniżki oraz atrakcyjne formy współpracy

Cena

Badania kandydatów na kierowców

kat. C,C+E, D D+E

150zł

Badania kierowców

kat. C,C+E, D D+E

150zł

Badania instruktorów, egzaminatorów nauki jazdy

  

150zł

Badania z zakresu medycyny pracy

  

70zł

Badania na podstawie skierowania przez Policję

  

150zł

Psychologiczne badania osób pracujących na wysokości

  

70zł

Zakres regulacji prawnych:


Psychologiczne badania kierowców: 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dz.U. 2014 poz. 937)

Badania na podstawie skierowania przez Policję:
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy

Psychologiczne badania egzaminatorów i instruktorów:
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy