Badania kierowców

Szanowny Kierowco!


Witamy Ciebie na naszej stronie, Jednocześnie zapraszamy do skorzystania z usług naszej Pracowni Psychologicznej.

Specjalnie dla Was, dla Waszej wygody przygotowaliśmy „Wygodny Pakiet” tj. gwarantowane miejsce parkingowe, kawkę i herbatkę oraz dogodne godziny badań.
 
Naszym największym atutem jest również nasze doświadczenie, które pozwala nam na wystawienie orzeczenia psychologicznego zgodnego z obowiązującymi przepisami. Wykonując badania psychologiczne unikniesz bezcelowego jeżdżenia i poprawiania dokumentów. 


Nasza pracownia jest przystosowana do realizacji badań psychologicznych, posiadamy profesjonalny sprzęt oraz doświadczoną kadrę psychologów!

  Badania psychologiczne są przeznaczone dla osób:
 • ubiegających się o prawo jazdy kat. C, D, C+E, D+E,
 • wykonujących przewóz drogowy towarów lub osób,
 • przywrócenie uprawnień prawa jazdy w zakresie A, B , T
 • przywrócenie uprawnień do kierowania pojazdami cofniętego ze względu na istnienie przeciwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami
 • wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne lub jego przedłużenie
 • instruktorzy i kandydaci na instruktora
 • egzaminatorzy i kandydaci na egzaminatora

Dodatkowo prowadzimy badania dla osób, które:


 • kierowały pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie,
 • przekroczyli liczbę 24 punktów karnych,

Zakres Badania:

Badanie psychologiczne od lipca 2014 jest skoncentrowane bardziej na cechach osobowości kierowcy oraz jego sprawności psychoruchowej

Badanie rozpoczyna się od rejestracji badanego i przeprowadzeniu wywiadu, podczas którego sprawdza się m.in. tożsamość osoby badanej, jej samopoczucie, zmęczenie lub jego brak.
Omawia się też cel badania oraz jego przebieg, tak, by osoba badana wiedziała,  co ją czeka.  Zmniejsza to ewentualne zdenerwowanie i pozwala na sprawne przeprowadzenie całej procedury. 

Przebieg badania: 


Badanie psychologiczne składa się z dwóch części:
 
I część to badanie za pomocą kwestionariuszy psychologicznych. 
Podczas badania kwestionariuszem osoba badana udziela odpowiedzi na pytania lub ustosunkowuje się do stwierdzeń zawartych w kwestionariuszu. Kierowca, instruktor lub inny badany otrzymuje arkusz testowy, na którym zakreśla odpowiedzi dotyczące różnych sposobów zachowania się w różnych sytuacjach. W takim badaniu nie ma ani odpowiedzi dobrych, ani złych.
Celem tej części jest określenie cech osobowych, np. sposób radzenia sobie w sytuacjach stresowych, dojrzałość społeczna, sprawność intelektualna. 
Często ta właśnie część budzi największe emocje „typu nie zdam”, „nie zaliczę”, naprawdę nie ma się czego obawiać, gdyż testy są tak budowane by odnosiły się do całej populacji ludzi w ogóle. Trudno jest więc wyobrazić sobie człowieka, który wszystkie badane kwestionariuszami cechy miał bardzo słabo rozwinięte. Statystycznie takich ludzi prawie nie ma.
 
II część to testy wykonywane aparatami psychotechnicznymi.
W tej części bada się m.in. szybkość i prawidłowość reakcji, refleks, zdolność oceny sytuacji i podejmowania decyzji.
Badany wykonuje zadania przy pomocy takich aparatów, miernik czasu reakcji, aparat krzyżowy.  

Po badaniu:


Na zakończenie badany zostaje zapoznany z wynikami przeprowadzonych testów oraz otrzymuje orzeczenie o braku lub istnieniu przeciwwskazań psychologicznych 
do pracy na stanowisku kierowcy lub braku lub istnieniu przeciwskazań do kierowania pojazdami. 
Badanie wraz z wypełnieniem wszystkich formalności może trwać różnie ale średni czas to około 1 godziny.

Jak przygotować się do badań:

Na badanie psychologiczne należy przyjść zdrowym i wypoczętym, co najmniej na 24 godziny przed badaniem nie powinno się spożywać alkoholu ani zażywać innych substancji odurzających lub obniżających sprawność.

Nie zapomnij o:
 • dowód osobisty
 • prawo jazdy (dotyczy kierowców),
 • okulary, jeżeli osoba badana używa
 • skierowanie, jeżeli zostało wydane