Badania medycyny pracy

Zapraszamy Państwa do współpracy!

Szanowni Państwo, znamy i rozumiemy zależności pomiędzy prowadzeniem biznesu, zatrudnieniem pracowników oraz pomiędzy obowiązującymi przepisami, dlatego prowadząc pracownię psychologiczną staramy się bardzo elastycznie dostosować do potrzeb każdej Firmy.

U nas możesz oszczędzić czas, 
U nas możesz oszczędzić finanse,
U nas możesz zrobisz każde badanie psychologiczne z zakresu medycyny pracy!


Zapraszamy do długoterminowej współpracy!

Tylko teraz dla firm podpisujących z nami umowę współpracy do wyboru szkolenie z zakresu operatora podnośników koszowych, wózków widłowych lub koparko ładowarki dla jednej osoby gratis.


Każda osoba zatrudniona na stanowisku kierowcy, operatora, montera, elektryka itp. zobowiązana jest do odbycia badań psychologicznych.


Obowiązek skierowania pracownika na badania ciąży na pracodawcy. 

Zgodnie z obowiązującym prawem prace wymagające szczególnej sprawności psychofizycznej a co za tym idzie wykonania badań psychotechnicznych to m. in:
 • Kierowców,
 • Obsługa urządzeń transportu bliskiego,
 • Prace operatorów samojezdnych ciężkich maszyn budowlanych i drogowych
 • Operatorów wózków jezdniowych,
 • Prace na wysokości ,


Procedura badań jest podobna do badań kierowców, różni się koniecznością przeprowadzenia badania w ciemni (czyli widzenia w mroku i wrażliwości na olśnienie) oraz badania widzenia steroskopowego. 

Badanie:

Badanie rozpoczyna się od rejestracji badanego i przeprowadzeniu wywiadu, podczas którego sprawdza się m.in. tożsamość osoby badanej, jej samopoczucie, zmęczenie lub jego brak.
Omawia się też cel badania oraz jego przebieg, tak, by osoba badana wiedziała,  co ją czeka.  Zmniejsza to ewentualne zdenerwowanie i pozwala na sprawne przeprowadzenie całej procedury. 
 


Opis Badania: 

 
Badanie psychologiczne składa się z dwóch części: 

I część to badanie za pomocą kwestionariuszy psychologicznych. 
 
Podczas badania kwestionariuszem osoba badana udziela odpowiedzi na pytania lub ustosunkowuje się do stwierdzeń zawartych w kwestionariuszu. Kierowca, instruktor lub inny badany otrzymuje arkusz testowy, na którym zakreśla odpowiedzi dotyczące różnych sposobów zachowania się w różnych sytuacjach. W takim badaniu nie ma ani odpowiedzi dobrych, ani złych.
Celem tej części jest określenie cech osobowych, np. sposób radzenia sobie w sytuacjach stresowych, dojrzałość społeczna, sprawność intelektualna. 
Często ta właśnie część budzi największe emocje „typu nie zdam”, „nie zaliczę”, naprawdę nie ma się czego obawiać, gdyż testy są tak budowane by odnosiły się do całej populacji ludzi w ogóle. Trudno jest więc wyobrazić sobie człowieka, który wszystkie badane kwestionariuszami cechy miał bardzo słabo rozwinięte. 
 
II część to testy wykonywane aparatami psychotechnicznymi.
W tej części bada się m.in. szybkość i prawidłowość reakcji, refleks, zdolność oceny sytuacji i podejmowania decyzji,  itp. Ta część badań wiąże się także jak wspomniano na wstępie koniecznością przeprowadzenia badania w ciemni (czyli widzenia w mroku i wrażliwości na olśnienie) oraz badania widzenia stereoskopowego. 

Zakres badania:

Badany wykonuje zadania przy pomocy takich aparatów, miernik czasu reakcji, aparat krzyżowy, ciemnia wraz z noktometrem i pierścieniem Landolta oraz sterometrem.

Zakończenie:

Na zakończenie badany zostaje zapoznany z wynikami przeprowadzonych testów oraz otrzymuje orzeczenie lub zaświadczenie o braku lub istnieniu przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na danym stanowisku.

Czas trwania:

Badanie wraz z wypełnieniem wszystkich formalności może trwać różnie ale średni czas to około 1,5 godziny.

Skierowanie na badanie  potrzebują:
 • kierowcy skierowani za jazdę po alkoholu lub innym środku podobnie działającym (decyzja starosty),
 • kierowcy skierowani za 24 pkt karne (decyzja starosty),
 • kierowcy sprawcy wypadku (decyzja starosty),
 • kierowcy "zawodowi" kat. C, C+E, D, D+E starający się o orzeczenie niezbędne do pracy na stanowisku kierowcy (pracodawca),
 • kierowcy lub kandydaci na kierowców skierowani przez lekarza (lekarz- np.. przedstawiciele handlowi),
 • kandydaci na instruktora, egzaminatora (kierownik ośrodka szkolenia).
 
Bez skierowania na badanie psychologiczne zgłaszają się:
 • kandydaci na kierowców C, C+E, D, D+E (przed uzyskaniem uprawnienia),
 • kierowcy kat. C, C+E, D, D+E (przedłużający ważność uprawnienia),
 • przedsiębiorcy wykonujący samodzielnie przewóz drogowy,
 • kierowcy ubiegający się o przywrócenie uprawnień cofniętych ze względu na istnienie przeciwskazań psychologicznych,
 • instruktorzy i egzaminatorzy,
 • kierowcy taksówki, 
 • kierowca pojazdu uprzywilejowanego oraz przewożący wartości pieniężne.